Matti Tainio

Tutkimus ja taidekoordinointi

Olen tutkimuksen ja visuaalisen kulttuurin asiantuntija. Teen
visuaaliseen kulttuuriin, erityisesti nykytaiteeseen ja estetiikkaan
liittyvää tutkimusta, suunnittelua, opetusta ja luennointia. Lisäksi
teen julkisten taidehankkeiden suunnittelua ja koordinointia.

Koulutukseltani olen taiteen tohtori ja kuvataiteilija.

 

Yhteystiedot:

sivusto: www.mattitainio.net
email: matti.tainio@iki.fi

Matti Tainio