Liisa Ahola

Kuvataiteilija, Ammatillinen opettaja, Kuvataidekasvattaja (opiskelen 2021-)

Liityin Osuuskunta Kulttuuritekoon keväällä 2020. Olen työskennellyt osuuskunnassa pääasiassa kuvataideohjaajana. Kuvataidetta olen opettanut taiteen yleistä perusopetusta antavassa kuvataidekoulussa ja kansalaisopiston harrasteryhmissä. Aikomuksenani on työskennellä jatkossa sekä kuvataiteilijana että kuvataiteen opettajana ja ohjaajana eri tahoille.

Tällä hetkellä täydennän osaamistani kuvataidekasvatuksen maisteriopinnoissa Rovaniemellä.

 

Yhteystiedot:

email: liisa.ahola@gmail.com
sivusto: liisaahola.com

Liisa Ahola

Taiteilija

Kuvataiteilijana olen viime vuosina tehnyt videotaidetta ja installaatioita eri työparien kanssa. Koen yhteistyön omakseni ja haluaisinkin toimia tulevaisuudessa vielä yhteisöllisemmin. Olen kiinnostunut luonto- ja elinympäristöistä, ihmisyydestä ja symboliikasta sekä miten merkitykset syntyvät. Teosteni vaihtelevia teemoja lähestyn usein humoristisesti. 

Opettaja

Kuvataideopettajana olen läsnäoleva ja helposti lähestyttävä. Pidän tärkeänä opettajuuden perusajatusta “olla ihminen ihmiselle”. Vahvinta osaamista minulla on kuvataiteen perusteiden opettamisesta lapsiryhmille valokuvauksessa, piirustuksessa, maalauksessa ja animaatiossa sekä videosta, mihin minulla on useamman vuoden kokemus osa-aikaisena harrastepuolen opettajana. Kiinnostusta on myös laajentaa oman työskentelyni toimintani alueita uusille tahoille.