Jäseneksi?

Tällä sivulla on perustietoja jäsenhakemuksesta ja valintakriteereistä, Kulttuuriteon maksuista sekä työnteosta osuuskunnassa.

Jäsenhakemus:

Jäsenhakemukset osoitetaan kirjallisesti Osuuskunta Kulttuuriteon hallitukselle. Hakemuksen tulee sisältää hakijan tiedot sekä päiväyksen ja allekirjoituksen. Osoite: Osuuskunta Kulttuuriteko, Uudenmaankatu 1, 20500 TURKU

Valintakriteereitä:

  • hakijan tulee toimia kulttuurin alalla
  • hakijalla tulee olla jonkinlainen ”liikeidea” siitä mitä aikoo osuuskunnassa tehdä
  • hakija ei saa kilpailla osuuskunnan jäsenten kanssa
  • hakija sitoutuu noudattamaan osuuskunnan sääntöjä
  • hakija suorittaa jäseneksi tultuaan osuusmaksun

Osuuskunnan maksut:

Osuusmaksun suuruus on 252,28 euroa ja se tulee suorittaa osuuskunnan tilille kolmen (3) kuukauden sisällä jäseneksi hyväksymisestä. Lisäksi osuuskunta perii 17 euron kuukausiavustusta jäseniltään. Tämä avustus maksetaan kyseisen kuukauden aikana.

Osuusmaksu palautetaan jäsenen osuuskunnasta eroamisen jälkeen seuraavan tilikauden loppuun mennessä. Kuukausiavustuksia ei palauteta.

Työnteko osuuskunnassa:

Osuuskunnassa töitä tehdessään jäsen on työsuhteessa osuuskuntaan. Osuuskunta tekee sopimuksen työn tilaajan tai asiakkaan kanssa, jonka jälkeen tehdään työsopimus työn suorittajan/suorittajien kanssa. Osuuskunnan jäsen voi osallistua asiakkaiden hankintaan.

Osuuskunnan hallitus hyväksyy kaikki sopimukset. Tämän jälkeen tehdään työsopimus jäsenen ja osuuskunnan välille. Asiakas maksaa laskun osuuskunnalle ja osuuskunta maksaa palkan työntekijälle. Osuuskunta huolehtii kaikista työnantajamaksuista. Kaikkea rahaa ei tarvitse välttämättä nostaa palkkana, vaan sitä voi myös nostaa erilaisina kulukorvauksina, tai ansaitsemansa rahan voi sijoittaa esimerkiksi laiteinvestointeihin tai ammattikoulutukseen.

Lisätietoja:

Anneli Perkiö, 040 737 4864