Erkko Kristiina

1 syys

Graafinen suunnittelija

Teen visuaalista suunnittelua kaikilta viestinnän osa-alueilta, yksittäisistä elementeistä laajoihin kokonaisuuksiin.

Muunmuassa:

  • lehtien ja kirjojen ulkoasut ja taitto, logot, kuvitukset, julisteet, ilmoitus- ja mainosmateriaalit, kortit, messumateriaalit, jne.
  • www-sivujen suunnittelu ja toteutus, bannerit, jne.

Koulutus:

Medianomi (journalismi/yhteisöviestintä) Turun amk (2015),
Audiovisuaalinen viestintä, Uusmediatuotanto (multimedia ja verkkoviestintä, TAMK 2006),
Graafisen alan syventäviä kursseja (suunnittelu, viestintä, ohjelmistot).

Yhteystiedot:

email: kristiina@kristiinaerkko.fi
puh. 050 4948 177

Kotisivut:

www.kristiinaerkko.fi

linkedin

twitter